Een Energieneutraal huis

Een energieneutraal huis

Een energieneutraal huis wordt steeds belangrijker. De aarde is een ongekende bron van kracht en energie. Helaas worden olie, gas en andere fossiele bronnen steeds schaarser en steeds duurder. De olie- gas- en andere fossiele bronnen raken op. Ondertussen neemt de wereldwijde vraag naar fossiele bronnen alleen maar toe. Om die reden gebruikt Geo-Energie de aardwarmte en de lucht om huizen te verwarmen, te koelen en van energie te voorzien. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een energieneutraal huis. Ook renoveert Geo-Energie woningen om huisvesting betaalbaar te houden. Zo wordt er voor u een huis gecreëerd dat zeer lage energiekosten heeft. Daarnaast is het ook nog eens een stuk beter voor het milieu om een warmtepomp te gebruiken, in plaats van fossiele brandstoffen. 

Wat is een energieneutraal huis?

We spreken van een energieneutraal huis wanneer een woning evenveel of meer duurzame energie produceert dan dat het energie van fossiele brandstoffen gebruikt. Het is dus niet zo dat er geen fossiele brandstoffen gebruikt kunnen of mogen worden. Het is echter wel belangrijk dat dit door duurzaam geproduceerde energie wordt gecompenseerd. Energieneutraal wordt ook wel aangeduid met ‘Nul-op-de-meter’ en ‘Energienota-loos’. Bekijk onze video over dit project.

Onze warmtepomp systemen leveren duurzame energie en compenseren zo ander energiegebruik. Een warmtepomp is dus een onderdeel van een energieneutraal huis.

Geothermische energie

Zoals al eerder vermeld maakt een warmtepomp onder andere gebruik van aardwarmte. De energie die wordt opgewekt uit die aardwarmte heet geothermische energie. Het gebruik van geothermische energie is dus een zeer duurzame manier van energiewinning. Het gebruik maken van aardwarmte wordt met de jaren steeds meer rendabel. Op dit moment wordt het nog vrij weinig toegepast, maar dat zal met de jaren blijven groeien. De overheid stimuleert dit ook, met behulp van subsidie op een warmtepomp.

In Nederland kan gebruik gemaakt worden van een warmtepomp. Op een bepaalde diepte in de aarde is het grondwater warm genoeg om te kunnen gebruiken in een warmtepomp. Hiermee wordt een woning vervolgens verwarmd.

Passief bouwen

Passief bouwen is een manier van bouwen die zorgt voor een zeer laag energiegebruik. Passief bouwen werkt ook mee aan het creëren van een energieneutraal huis. Bij passief bouwen houdt u rekening met de volgende onderdelen:

  • Goede isolatie van dak, muren en vloeren
  • Kierdichting
  • Een ventilatiesysteem, vaak met warmteterugwinning
  • Zonnepanelen om energie op te wekken
  • Meetapparatuur waarmee je ziet wat u opwekt en wat u gebruikt

Een passief gebouwde woning of utiliteitsgebouw heeft een zeer laag energiegebruik, maar is dus niet per definitie een energieneutraal huis. Er is alleen sprake van een energieneutraal huis als het gebruik van fossiele energie gecompenseerd wordt door zelfgeproduceerde duurzame energie.

Een energieneutraal huis met Geo-Energie

Wilt u meer informatie over een energieneutraal huis of heeft u interesse in een warmtepomp? Neem dan contact met ons op of vraag direct een prijsindicatie aan.

“De service is echt fantastisch. Van begin tot het eind zijn wij compleet ontzorgd.”

Gerard de Jong

Lees meer referenties

Waarom een warmtepomp bij GEO-Energie?

Bekijk wie u voor gingen