Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe vul ik mijn verwarmingssysteem bij?

Het bijvullen van een CV systeem kunt u zelf doen. In dit stappenplan leggen wij stap voor stap uit hoe u het CV systeem kunt bijvullen.

Hoe vul ik mijn bodemenergiesysteem bij?

Het bijvullen van het bodemenergie systeem kunt zelf doen. In dit stappenplan leggen wij stap voor stap uit hoe u het Bodemenergie systeem bijvult.

Geeft Geo-Energie garantie op haar installaties? 

Ja, GEO-Energie geeft standaard garanties.  Als u een onderhoudscontract afsluit wordt de garantie verlengd.

Kan GEO-Energie ook systemen leveren voor kantoren, scholen of andere grote gebouwen?

Ja, GEO-Energie heeft ook jaren lange ervaring met het ontwerpen van grotere installaties.

Wat betekent COP?

COP staat voor Coefficient of Performance. Warmtepompen moeten in Nederland voldoen aan een minimale COP van 4.0 De PICO en Vaillant warmtepompen hebben een COP van gemiddeld 4,5. 

Is het milieuvriendelijk? 

Ja, want warmtepompen halen energie uit oneindige bronnen: de aarde of de lucht. Wanneer u ook nog eens duurzame stroom gebruikt of zonnepanelen heeft, kunt u ook de benodigde elektriciteit voor de warmtepomp zelf ‘duurzaam opwekken’.

Is verwarming door warmtepompen ook geschikt voor een appartementen gebouw?

Ja, ook appartement kunnen worden verwarmd met aardwarmte. Hierbij kan, afhankelijk van de situatie, gebruik worden gemaakt van een centrale installatie of een individuele per appartement. In alle gevallen kan het energieverbruik per appartement worden afgerekend.

Kan ik mijn installatie op afstand besturen?

Ja, behalve met een ‘gewone’ thermostaat, zijn de meeste systemen ook via internet te bedienen.

Hoe wordt het systeem bediend?

U bedient uw systeem gewoon met een thermostaat, net als een gewone CV ketel, maar bediening op afstand is vaak ook mogelijk, met uw smartphone, tablet of PC.

Kan de warmtepomp ook buiten staan?

Bepaalde types warmtepompen kunnen buiten staan. Neura systemen zijn allemaal geschikt om buiten geplaatst te worden. Afhankelijk van uw situatie maken we de keuze voor de warmtepomp.

Een Lucht/Water warmtepomp heeft altijd een unit die buiten moet staan.

Hoe betrouwbaar is een warmtepomp?

Terwijl de gemiddelde CV-ketel ongeveer 15 jaar meegaat, kunt u op uw aardwarmtesysteem blijven rekenen. Voor de bodemcollectoren geeft Geo-Energie zelfs 25 jaar garantie.


Aardwarmtepomp

Wat is een aardwarmtesysteem?

Een aardwarmtesysteem geleidt warmte die van nature voorkomt in de aarde / bodem naar uw huis.

Kan een aardwarmtepomp van Geo-Energie overal worden gebruikt? 

Ja, op 99% van de plekken in Nederland kan dit. Uitzondering vormen de plaatsen in Nederland waar niet mag worden geboord, zoals in water-win gebieden. Daar maken we gebruik van een Lucht/Water warmtepomp.

Heb ik een vergunning nodig om te boren?

Voor woonhuizen gebruikt Geo-Energie volledig gesloten bronnen. Een vergunning is niet nodig zolang een systeem niet meer dan 70 Kw bronvermogen heeft en dat is bij een woonhuis nooit het geval. Wel moet het systeem gemeld worden bij de gemeente.

Heb ik een grote tuin nodig om het systeem in aan te leggen?

Nee, meestal zijn er maar één of twee boringen in de grond nodig. Afhankelijk van de situatie beoordelen de specialisten van Geo-Energie hoe de boringen worden aangebracht.

Moet ik een vergunning aanvragen om een Geo-Energie aardwarmtepomp aan te laten leggen? 

Nee, het is een gesloten aardwarmtesysteem, hiervoor hoeft u geen vergunning aan te vragen als het bronvermogen niet groter is dan 70 Kw. Dit is bij een woonhuis nooit het geval. Wel bestaat een meldingsplicht.

Mag er overal worden geboord? 

Wanneer de bodem geschikt is mag er vrijwel overal worden geboord (alleen waterwingebieden zijn hierop een uitzondering). Vooraf controleren onze specialisten of er beperkende regelgeving voor uw locatie bestaat.

Waarom is verwarming door aardwarmte comfortabel?

Met een aardwarmtesysteem van Geo-Energie investeert u in een hoog comfort doordat de temperatuur in uw huis veel constanter is. Er is minder tocht en stofvorming, omdat er door de laagtemperatuur warmtebron en het afgiftesysteem minder werveling van lucht ontstaat in de ruimten.

Kan ik ook koelen met een aardwarmtepomp?

Ja, met aardwarmte pompen kunt u uw woning tot circa 5 graden in temperatuur laten dalen. Aardwarmtepompen, die gebruik maken van koelte in de bodem, gebruiken hiervoor nauwelijks energie.

Maakt een aardwarmte systeem veel geluid?

Een bodem gekoppelde warmtepompen die Geo-Energie toepast voor aardwarmte systemen maken heel weinig geluid, max. ongeveer net zoveel geluid als een koelkast. 


Luchtwarmtepomp

Hoe werkt een luchtwarmtepomp?

Een luchtwarmtepomp haalt de energie uit de lucht. Deze energie varieert, bij hoge temperaturen veel energie, bij lage temperaturen minder energie. Daardoor is het gemiddelde rendement van de luchtwarmtepomp lager dan bij een bodemgekoppelde of aardwarmtepomp.

Maakt een Luchtwarmtepomp veel geluid?

Doordat er lucht stroomt door een Lucht warmtepomp zult u deze altijd meer horen dan een aardwarmtesysteem. Geo-Energie adviseert alleen Lucht pompen die zeer geluidarm zijn en adviseert u hier graag over. 

Kan een warmtepomp van Geo-Energie mijn huis verwarmen, koelen en ook mijn warmwater voorziening leveren?

Ja, in principe is dit allemaal mogelijk.


Investering/terugverdientijd/Financiering

 

Hoe snel verdien ik de investering in een aardwarmte-systeem terug?

Dat hangt af van uw huidige situatie. Als u op dit moment uw huis verwarmt met propaangas, is de terugverdientijd waarschijnlijk korter dan 5 jaar. Als u met aardgas verwarmt in een niet super goed geïsoleerd huis, zal de terugverdientijd ongeveer 10 jaar zijn.

Hoeveel kost een aardwarmte-installatie?

Dat hangt af van uw situatie en uw comfortwensen. Voor een vrijstaande woning met een gasverbruik van ongeveer 3.000 m3 moet u rekenen op een investering van zo’n € 20.000,-

Wat zijn de mogelijkheden voor financiering?

U kunt een aardwarmte installatie met een hypotheek financieren. 

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Dan verkoopt u uw huis voor een hoger bedrag, omdat u als het ware een energiebron mee verkoopt. De garantie van Geo gaat over op de nieuwe eigenaar. Als de nieuwe eigenaar dit wil, kan het onderhoudsabonnement ook worden overgezet.

Krijg ik subsidie? 

Ja, u kunt gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Kijk voor meer informatie hier

Kan ik een hypotheek afsluiten om mijn aardwarmte systeem te financieren?

U kunt een aardwarmte installatie met een hypotheek financieren.


Gasloos bouwen

Ik heb geen aansluiting op het aardgasnetwerk. Kan ik dan toch een aardwarmte systeem aanleggen?

Jazeker. Als u uw huis verwarmt met een aardwarmtesysteem en elektrisch kookt (inductie), heeft u geen aardgas (aansluiting) nodig!

Kan mijn gasaansluiting komen te vervallen? 

Ja, als u ook elektrisch kookt dan kan uw gasaansluiting vervallen. Daarmee bespaart u jaarlijks uw vaste aansluitkosten van ongeveer 200 euro.

Kan ik met een aardwarmte systeem het gebruik van mijn zonne-energie optimaliseren?

U kunt een eventueel overschot aan elektriciteit op een zonnige dag gebruiken om warm water te produceren en dit in een buffer of boiler op te slaan voor de avond en nacht.

Kan ik met een aardwarmte systeem ook mijn zwembad verwarmen?

Jazeker. Daar zijn zeer aantrekkelijke mogelijkheden voor, waarover wij u graag op maat adviseren.


Koelen

Kan het systeem in de zomer ook koelen?

Een warmtepomp systeem kan ook koelen als wij daar bij de aanleg rekening mee houden. Zowel passief als actief koelen is mogelijk.

Wat is actief koelen? Wat is passief koelen?

Bij een luchtwarmtepomp moet de compressor draaien om te kunnen koelen. Dit verbruikt energie en wordt daarom actief koelen genoemd.

Bij een aardwarmtesysteem circuleert alleen een koele vloeistof door de vloerverwarming waardoor het koelen energiezuinig plaatsvindt en daarom passief koelen wordt genoemd.

Is een warmtepomp ook toepasbaar zonder in de grond te boren?

Jazeker. In dat geval wordt de buitenlucht als warmtebron gebruikt. Een aardwarmtepomp heeft wel een beter rendement dan een luchtwarmtepomp.

Ik heb een houten vloer in de woonkamer, kan dat met vloerverwarming?

Er zijn speciale vloeren voor de combinatie met vloerverwarming.

Is de combinatie met een CV ketel mogelijk?

Dit is zeker mogelijk, dat wordt een bi-valent of Hybride systeem genoemd. In sommige gevallen is een combinatie beter dan alleen te verwarmen met een warmtepomp. De besparing op gas bedraagt in deze situatie meestal 85%.

“De service is echt fantastisch. Van begin tot het eind zijn wij compleet ontzorgd.”

Gerard de Jong

Lees meer referenties

Waarom een warmtepomp bij GEO-Energie?

Bekijk wie u voor gingen