Welke soorten warmtepompen zijn er?

De belangrijkste soorten warmtepompen voor particulier gebruik zijn de aardwarmtepomp (ook wel bodem-gekoppelde warmtepomp of water-water-warmtepomp) en de luchtwarmtepomp. Wanneer de warmtepomp wordt gecombineerd met een gasketel, noemt men dit een hybride warmtepompinstallatie.

Wat is een aardwarmtepomp?

Met dit type warmtepomp maak je gebruik van de warmte die in de aardbodem aanwezig is. Hiervoor worden ondergrondse sondes aangebracht, waardoor water stroomt dat de aardwarmte opneemt. Deze warmte wordt vervolgens door de warmtepomp gebruikt om de woning en het sanitaire water te verwarmen. Doordat de aardbodem een vrijwel constante temperatuur van 10C heeft, kan de aardwarmtepomp zeer efficiënt warmte maken.

Bij de aardwarmtepompen van Geo-Energie gaat het altijd om een gesloten bodemsysteem (water circuleert door gesloten lussen). Afhankelijk van de benodigde capaciteit worden er 1 of meer boringen gedaan, tot circa 150 meter diepte.

Een bijkomend voordeel van een aardwarmtepomp is dat in de zomer het huis bijna zonder extra stroomverbruik kan worden gekoeld, met koelte uit de bodem (dankzij het “passief koelen”). Dit heeft als bijkomend voordeel dat u de zomerwarmte in de bodem opslaat, waardoor de warmtepomp ’s winters nog voordeliger werkt.

Goed geïsoleerde huizen raken de instralende zonnewarmte steeds slechter kwijt, maar met een bodem-gekoppelde warmtepomp is dit dus, met weinig energie, via passief koelen, op te lossen.

Wat is een luchtwarmtepomp?

Een luchtwarmtepomp onttrekt de warmte aan de buitenlucht.  Dit betekent dat bij lage buitentemperatuur de warmtepomp hard moet werken om voldoende warmte op te kunnen wekken; een luchtwarmtepomp is op koude dagen dus minder efficiënt. 

De luchtwarmtepomp wordt dus altijd voor een deel buiten en voor een deel binnen opgesteld. De buiten-unit staat bij voorkeur op een zonnige plaats (warmste plek). 

De betere luchtwarmtepompen zijn geluids-arm ontworpen, maar maken desondanks een hoorbaar geluid, voornamelijk doordat lucht door de warmtepomp stroomt. Ondanks de beperkte geluidsproductie is het verstandig om hiermee rekening te houden bij de keuze van de opstelplaats. Geo-Energie houdt bij haar merkkeuze voor een luchtwarmtepomp rekening met het geluidsniveau.

De belangrijkste verschillen tussen de aardwarmtepomp en de luchtwarmtepomp:

  • De investeringskosten van een luchtwarmtepomp zijn lager dan die van een aardwarmtepomp.
  • De aardwarmtepomp heeft een lager energieverbruik, gerekend over het hele jaar, dan de luchtwarmtepomp, omdat de luchtwarmtepomp vooral op koudere dagen harder moet werken om uw woning comfortabel te verwarmen.
  • Koelen met behulp van de aardwarmtepomp is veel efficiënter dan het koelen met de luchtwarmtepomp, omdat de compressor van de aardwarmtepomp bij koelen uit kan blijven (“passief koelen”). Met een aardwarmtepomp wordt ook zonder kosten voldaan aan de BENG-norm wat betreft het voorkomen van oververhitting.
  • De bodembron gaat generaties lang mee en de aardwarmtepomp slijt minder snel, zodat de kosten van de aardwarmtepomp over een groter aantal jaren verdeeld kunnen worden.
  • De jaarlijkse onderhoudskosten zijn voor de aardwarmtepomp, met minder slijtage door draaiende delen, lager.
  • Aardwarmtepompen maken nauwelijks geluid. Luchtwarmtepompen zijn geluidsarm ontworpen, maar maken desondanks wel een hoorbaar geluid. Sinds 1 april 2021 gelden aangescherpte geluidsnormen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van de opstelplaats van de buitenunit. Deze plaats kan dus bij de luchtwarmtepomp niet vrij gekozen worden.
  • Samengevat: in vergelijking met een luchtwarmtepomp, is een aardwarmtepomp duurder in aanschaf, maar maakt (bijna) geen geluid en heeft lagere jaarlijkse lasten door lagere energiekosten, een langere levensduur en de blijvende waarde die een bodembron aan de woning toevoegt; zie het rekenvoorbeeld hierna voor de onderbouwing hiervan.

Rekenvoorbeeld voor een nieuwbouwwoning van 150m2 / 400m3*

Hieronder berekenen wij voor een nieuwbouwwoning van 150 m2 de kosten per jaar van een aardwarmtepomp en een lucht-warmtepomp; de aanschafkosten worden verdeeld over de levensduur van de warmtepomp, en er wordt rekening gehouden met rente kosten*.

Hieruit volgt dat de aardwarmtepomp duurder is in aanschaf, maar lagere jaarlijkse lasten heeft, door lagere energiekosten, een langere levensduur en de blijvende waarde die een bodembron aan de woning toevoegt.

De bedragen hieronder zijn gebaseerd op onze ervaringen met A-merk warmtepompen, die gemaakt zijn voor het Noord-Europese klimaat:

berekening%20warmtepomp.jpg

*: alle cijfers zijn voor een standaardwoning van 150 m2, en gebaseerd op onze ervaringen met warmtepompen gemaakt voor het Noord-Europese klimaat; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, omdat het gemiddeldes betreft die niet noodzakelijkerwijs voor iedere situatie gelden

Hybride toepassing van een warmtepomp

Als een warmtepomp hybride wordt toegepast dan wordt deze gekoppeld aan een (bestaande) cv-ketel.

De cv-ketel kan dan worden ingezet om warm tapwater te maken en om bij te springen als het buiten erg koud is en het afgiftesysteem niet (helemaal) geschikt is voor lage-temperatuurverwarming. 

Bij nieuwbouw is deze toepassing niet relevant omdat er dan geen sprake is van een cv-ketel.

 

Vraag hier vrijblijvend een prijsindicatie aan

“De service is echt fantastisch. Van begin tot het eind zijn wij compleet ontzorgd.”

Gerard de Jong

Lees meer referenties

Waarom een warmtepomp bij GEO-Energie?

Bekijk wie u voor gingen