Soorten warmtepompen

De warmtepomp is een apparaat dat de energie uit lucht of bodem omzet naar warmte. Hiervoor verbruikt de warmtepomp elektriciteit. Gelukkig is de hoeveelheid warmte-energie die wordt opgewekt veel meer dan de energie uit het stopcontact; namelijk ca. 3,5x voor luchtwarmtepompen en ca. 5x voor aardwarmtepompen. 

De warmtepomp heeft een laag geluidniveau omdat alle onderdelen in een kast zijn ondergebracht. 

Warmtepompen van Geo-Energie zijn van gerenommeerde Europese merken en zijn  in staat om langer dan 15 jaar onderhoud- en storingsarm te werken.

Wat is een luchtwarmtepomp?

Een luchtwarmtepomp onttrekt de warmte aan de buitenlucht.  Dit betekent dat bij  lage buitentemperatuur de warmtepomp hard moet werken om voldoende warmte op te kunnen wekken; een luchtwarmtepomp is op koude dagen minder efficiënt. De luchtwarmtepomp wordt altijd buiten opgesteld, op een stabiele ondergrond. De opstelling bij voorkeur te maken op een zuid of zuidwest oriëntatie (warmste plek). 

Wat is een aardwarmtepomp?

Met dit type systeem maak je gebruik van de warmte die in de aardbodem aanwezig is. Hierbij worden ondergrondse sondes (buizen) aangebracht. Dit is een gesloten systeem. Door de buizen stroomt water die de aardwarmte absorbeert. Deze warmte wordt vervolgens door de warmtepomp gebruikt om de woning en het tap water te verwarmen.  

Met een aardwarmtepomp kun je de woning op een zeer energiezuinige manier verwarmen. Bij de aardwarmtepompen van Geo-Energie gaat het om een gesloten bodemsysteem. Afhankelijk van de benodigde capaciteit worden er 1 of meer boringen gedaan tot max. circa 100 meter diepte.

Een bijkomend voordeel van een aardwarmtepomp is dat in de zomer het huis vrijwel zonder extra stroomverbruik kan worden gekoeld. 

Hybride warmtepompen

Wanneer een luchtwarmtepomp wordt gekoppeld aan uw bestaande gasketel, dan noemen we dat een “hybride”-warmtepomp. 

De  warmtepomp zorgt hierbij het hele jaar voor uw verwarming, behalve wanneer de buitentemperatuur  te laag wordt (onder de – 5 graden). Op dat moment neemt de gasketel automatisch de verwarming over van uw warmtepomp. De warmtepomp-controller optimaliseert de inzet van de warmtepomp of gasketel. 

De gasketel bereidt in dit systeem het warm tapwater. 

Deze oplossing is zeer geschikt voor woningen waarvan het afgifte-systeem (de radiatoren) niet geschikt is voor 100% lage-temperatuur-verwarming.

 

Belangrijkste verschillen tussen de aardwarmtepomp en de luchtwarmtepomp:

  • De investeringskosten van een luchtwarmtepomp zijn lager dan bij een aardwarmtepomp; het verschil zijn de kosten van de aanleg van een bodembron.
  • De aardwarmtepomp heeft een lager energieverbruik gerekend over het hele jaar dan de luchtwarmtepomp, omdat de lucht-warmtepomp op koude dagen harder moet werken om uw woning comfortabel te verwarmen.
  • Koelen met behulp van de aardwarmtepomp is veel efficiënter dan het koelen met de luchtwarmtepomp, omdat de compressor van de aardwarmtepomp bij koelen uit kan blijven (“passief koelen”).
  • De bodembron gaat generaties lang mee, de aardwarmtepomp slijt minder snel, zodat de kosten van de aardwarmtepomp over een groter aantal jaren verdeeld kunnen worden.
  • De aardwarmtepomp staat binnen.; de luchtwarmtepomp wordt altijd buiten opgesteld op een stabiele ondergrond. De opstelling bij voorkeur te maken op een zuid of zuidwest oriëntatie (warmste plek). De luchtwarmtepompen zijn geluidsarm ontworpen, maar maken desondanks wel een hoorbaar geluid. Dit geluid wordt voornamelijk bepaald doordat tijdens bedrijf de omgevingslucht door de warmtepomp wordt gezogen om de warmte of koude aan de omgevingslucht te kunnen onttrekken. Ondanks de beperkte geluidsproductie tijdens bedrijf moet hiermee wel rekening worden gehouden bij de keuze van de opstelplaats. Ook kan de uitgeblazen lucht uit het toestel tijdens verwarmingsbedrijf onder het vriespunt komen, en rijp en ijsvorming in de nabije omgeving van de warmtepomp veroorzaken.
  • Samengevat: in vergelijking met een luchtwarmtepomp, is een aardwarmtepomp duurder in aanschaf, maar heeft lagere jaarlijkse lasten door lagere energiekosten, een langere levensduur en de blijvende waarde die een bodembron aan de woning toevoegt. 

“De service is echt fantastisch. Van begin tot het eind zijn wij compleet ontzorgd.”

Gerard de Jong

Lees meer referenties

Waarom een warmtepomp bij GEO-Energie?

Bekijk wie u voor gingen