Bodembronnen in fundering appartementengebouwen

In Breskens, aan de Westerschelde, worden 3 nieuwe appartementengebouwen gebouwd. Elk appartement krijgt een eigen warmtepomp, met als warmtebron: de bodem onder de gebouwen. 

 

Deze bodembronnen worden aangelegd door Geo-Energie: gedeeltelijk door “klassiek” verticaal boren, gedeeltelijk door bron-sondes in de funderingspalen aan te leggen. Deze laatste techniek is alleen zinvol toepasbaar wanneer de funderingspalen voldoende lengte hebben, wat hier het geval is! 

 

Mooi om onze kennis en ervaring te benutten om op een beperkte oppervlakte toch voldoende bodemwarmte te kunnen winnen!

“De service is echt fantastisch. Van begin tot het eind zijn wij compleet ontzorgd.”

Gerard de Jong

Lees meer referenties

Waarom een warmtepomp bij GEO-Energie?

Bekijk wie u voor gingen