Certificering

Certificering wettelijk verplicht voor warmtepomp installateur

 

Een bedrijf dat warmtepompen wil aanleggen met voldoen aan een groot aantal wettelijke eisen en certificeringen. Geo-Energie voldoet aan alle verplichte normen en is in het bezit van alle wettelijk verplichte certificaten.

Boren

Boren (BRL 2100) Om de bodemkwaliteit en het grondwater te beschermen moeten verticale boringen in de bodem verantwoord worden uitgevoerd. Er worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het boorproces en aan de boormeesters zodat er, ook in de toekomst, geen milieuproblemen ontstaan. Geo-Energie heeft een eigen gecertificeerd boorbedrijf dat voldoet aan de eisen van de BRL 2100. De activiteiten van ons gecertificeerde boorbedrijf staan voor een verantwoord boorproces.

Veiligheid

Veiligheid (VCA) VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig te werken en ongevallen te voorkomen. Het veiligheidssysteem van Geo-Energie is officieel getoetst en goedgekeurd. Geo-Energie heeft het VCA certificaat.

Kwaliteit

Kwaliteit (ISO 9001) Het kwaliteitsbeleid van Geo-Energie is getoetst en gecertificeerd. Dit is een teken dat Geo-Energie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet, en actief bezig is met het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten.

Installatie van warmtepompen

Installatie van warmtepompen kan je splitsen in het deel onder de grond (BRL 11000) en een deel boven de grond (BRL 6000-21):

Ondergrondse deel van de installatie (BRL 11000): Voor het deel van de installatie dat zich onder de grond bevindt voldoet Geo-Energie aan de wet- en regelgeving van de BRL 11000. Veel specialistische kennis is nodig voor het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van  bodemenergiesystemen. Certificering betekent de naleving van specifieke voorschriften en voortdurende borging van de gemaakte afspraken. Effect van de BRL 11000 is kwaliteit in ontwerp, aanleg en beheer van de energie. Een optimale energiebalans doordat de voorziening onder de grond en de centrale boven de grond goed op elkaar aansluiten.

Grondgebonden warmtepompen

Voor grondgebonden warmtepompen is sinds 1 oktober 2014 een certificering verplicht, ook voor het bovengrondse deel. Zonder certificaat mogen deze systemen niet meer worden ontworpen, geïnstalleerd of onderhouden. Geo-Energie heeft veel geïnvesteerd in kennis en vaardigheden om warmtepompen op een kwalitatief goede manier te installeren. Daarom kan Geo-Energie ook het rendement garanderen op de door haar geïnstalleerde warmtepompen. Geo-Energie heeft het vakbekwaamheid certificaat volgen BRL 6000-21. Zij mag warmtepompen met aardwarmte als bron, ontwerpen, installeren en onderhouden.

Vaillant

Innovatiepartner van Vaillant Geo-Energie is gekozen tot Vaillant Gekwalificeerde Innovatiepartner Programma (VGIP) op het gebied van duurzame energiesystemen, met name warmtepompen. Met de benodigde opleidingen en het behalen van ISSO 72 zijn wij door Vaillant gekwalificeerd. Geo-Energie onderscheidt zich door kwaliteit en vakmanschap, en is gecertificeerd door KIWA en geregistreerd bij Bodem+.

Downloads VCA certificaat Kwaliteits certificaat Kiwa Procescertificaat Mechanisch boren

“De service is echt fantastisch. Van begin tot het eind zijn wij compleet ontzorgd.”

Gerard de Jong

Lees meer referenties

Waarom een warmtepomp bij GEO-Energie?
  • Alle soorten pompen
  • Merkonafhankelijk
  • Compleet ontzorgen
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Betrouwbare partners Vaillant, PicoEnergy en NIBE

Bekijk wie u voor gingen